tel.: 509 225 519
faks: 32-360-36-33


ul. Róży Luksemburg 27
42-506 Będzin

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

Dla osoby zatrudnionejMiesięcznieRocznie
Na jedną umowę o pracę111 zł 25 gr1 335 zł
Na więcej niż jedną umowę (w jednym lub w więcej niż jednym zakładzie pracy)111 zł 25 gr2 002 zł 05 gr
W jednym zakładzie pracy, położonym w innej miejscowości niż miejsce czasowego lub stałego zamieszkania, nieotrzymującej dodatku za rozłąkę139 zł 06 gr1 668 zł 72 gr
W kilku zakładach pracy położonych w innej miejscowości niż miejsce czasowego lub stałego zamieszkania, nieotrzymującej dodatku za rozłąkę139 zł 06 gr2 502 zł 56 gr

Kwota zmniejszająca podatek w 2012 roku:

  • miesięczna – 46,33 zł,
  • roczna – 556,02 zł.