tel.: 509 225 519
faks: 32-360-36-33


ul. Róży Luksemburg 27
42-506 Będzin

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

Dla osoby zatrudnionej Miesięcznie Rocznie
Na jedną umowę o pracę 111 zł 25 gr 1 335 zł
Na więcej niż jedną umowę (w jednym lub w więcej niż jednym zakładzie pracy) 111 zł 25 gr 2 002 zł 05 gr
W jednym zakładzie pracy, położonym w innej miejscowości niż miejsce czasowego lub stałego zamieszkania, nieotrzymującej dodatku za rozłąkę 139 zł 06 gr 1 668 zł 72 gr
W kilku zakładach pracy położonych w innej miejscowości niż miejsce czasowego lub stałego zamieszkania, nieotrzymującej dodatku za rozłąkę 139 zł 06 gr 2 502 zł 56 gr

Kwota zmniejszająca podatek w 2012 roku:

  • miesięczna – 46,33 zł,
  • roczna – 556,02 zł.