tel.: 509 225 519
faks: 32-360-36-33


ul. Róży Luksemburg 27
42-506 Będzin

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
Ponaddo
85 52818% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 52814 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł